Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

PE - Polietilen

Polietilen (PE) je jedan od najčešće korištenih plastičnih materijala u svijetu i ima ogromnu primjenu u raznim industrijama, segmentima i aplikacijama. PE omogućava da se hrana pakira ekonomično sa produženim rokom trajanja, sigurno transport i distribuciju kemikalija, da čista voda dolazi do svih slojeva stanovništva, štiti nove automobile od ogrebotina i ima još bezbroj drugih primjena u našem svakodnevnom životu.

Kemijska formula polietilena.

Polietilen (PE) karakterizira puno grupa i osobina proizvoda zajedno sa jako širokim spektrom krajnje svrhe i uporabe.

Asortiman polietilena proteže se od standardnih tipova do specijaliziranih i funkcionaliziranih PE.

LDPE (Polietilen niske gustoće) koji se prozvodi pomoću tubularne ili autoclave tehnologije može se dobiti u standardnim (0.918-0.925 g/cc) i srednjim gustoćama (0.930-0.940 g/cc) zajedno sa veoma niskim nivoima gela. LDPE nudi tipove visoke produktivnosti za sve tehnologije ekstruzije i ubrizgavanja i može ispuniti i standarde za prehranu i farmaciju.

LLDPE (Linearni Polietilen niske gustoće) C8 Okten, C6 Heksen, i C4 Buten. LLDPE se može dobiti i veće gustoće (do 0.941 g/cc) pa do jako niske gustoće PE (0.905 g/cc). LLDPE (Linearni Polietilen niske gustoće) se koristi u ekstruziji, puhanom filmu, roto-tehnologiji, brizganjem za ambalažu, kod zamrznute hrane, cijevi za podno grijanje, strech filma, kozmetike, farmaceutskih cijevi itd.

HDPE (Polietilen visoke gustoće); bimodalni i unimodalni za puhani film, tehnologiju puhanja, ubrizgavanje ili druge ekstruzione procese. HDPE tipovi mogu se dobiti sa UV-stabilizacijom, i certifikatima koji ispunjavaju standarde UN za posude za kemikalije dobijene puhanjem.

Plastomeri služe za modifikaciju PE ili PP kako bi se pojačala svojstva poput zaptivanja, udara ili mekoće. Plastomeri nude široki opseg tipova, gustoća i komonomere (polimer sa Etilen- Okten ili Buten osnovom).

Funkcionalni polimeri kao što su EEA, EAA, MAH stvaraju adheziju sa drugim polimerima poput EVOH ili poliamidnih slojeva barijera u procesu ekstruzije. Ova ljepila stvaraju jaku i pouzdanu vezu i sa drugim supstratima u procesima koekstruzije. EAA se može koristiti i u disperzijama sa vodenom bazom ili vrelim topljenjem (pored poliolefinskog ljepila na bazi metalocena).

EVA za primjenu u pjeni, ekstruziji ili ljepilima.

Polietilen se može podijeliti u tri grupe:

 • Standardni polietilen
  • LDPE – Polietilen niske gustoće
  • HDPE – Polietilen visoke gustoće
  • MDPE – Polietilen srednje gustoće
  • LLDPE Buten C4 – Linearni polietilen niske gustoće
 • Polietilen visokih performansi
  • LLDPE Okten C8 – Linearni polietilen niske gustoće
  • LLDPE Heksen C6 – Linearni polietilen niske gustoće
  • VLDPE Okten C8 – Polietilen jako niske gustoće
  • VLDPE Heksen C6 – Polietilen jako niske gustoće
  • mLLDPE Okten C8 – Metalocenski linearni polietilen niske gustoće
 • Specijalni i funkcionalni polietilen
  • EEA – Etilen etil akrilat
  • EAA - Etilen akrilna kiselina
  • MAH – Anhidrid maleinske kiseline
  • EVA – Etilen vinil acetat
  • Plastomeri i elastomeri (na bazi etilena, propilena)

Tipične aplikacije za standardne polietilenske tipove jesu:

 • Vrećice za trgovinu
 • Folije za pakiranje
 • Industrijski filmovi
 • Razna ambalaža
 • Nositelji masterbatcha
 • Poklopci
 • Sanduci

Tipične aplikacije tipova polietilena s visokim performansama jesu:

 • Filmovi za plastifikaciju
 • Zaptivne mase
 • Prijanjajuće stretch folije
 • Ambalaža za zamrznutu hranu
 • Cijevi za podno grijanje
 • Rezervoari za naftu
 • Kozmetičke tube

Tipične aplikacije specijalnih i funkcionalnih tipova polietilena jesu:

 • Ljepila za barijerne slojeve u folijama za hranu
 • Jaki zaptivni slojevi za brze linije za pakiranje
 • Za papirni i aluminijumski coating
 • Jaka ljepila