Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

REACH

REACH, Europska regulacija o registraciji, evaluaciji i autorizaciji kemikalija i utjecaj koji će ona imati na buduću dobavljivost kemikalija bitno je pitanje za RESINEX Grupu, naše dobavljače i naše kupce. REACH je stupila na snagu 1. lipnja 2007. i implementirat će se stupnjevito kroz sljedeće desetljeće. Suradnja kroz sve lance dobavljanja bila je i bit će potrebna danas i u budućnosti.

Naš je prvi prioritet bio i ostaje poštovanje naših pravnih obveza pod REACH-om , kao i osiguravanje neprekidne opskrbe naših kupaca. Za tu je svrhu RESINEX Grupa intenzivno komunicirala sa svojim dobavljačima kako bi bacila svjetlo na namjere glede predregistracije i registracije tvari korištenih u proizvodnji supstanci kojima nas opskrbljuju. Nastavit ćemo ovu evaluaciju kako bismo prepoznali bilo kakve potencijalne posljedice REACH-a glede dobavljivosti proizvoda u našoj ponudi.

Molimo da preuzmete priložene aktualne dokumente koji će Vas obavijestiti o našem trenutnom statusu glede REACH-a.

Za dodatne informacije kupci su pozvani kontaktirati nas izravno na mail reach@resinexgroup.com.