Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

PEBAX® TPE-A

Proizvođač: Arkema
Vrsta polimera TPE-A

Pebax® je polieter-blok-amid-blok-kopolimer koji od svih termoplastičnih elastomera (TPE) nudi najširi raspon performansi (mehaničke, kemijske, lakoća prerade).

Opći podatci

Pebax® je termoplastični elastomer (TPE-A) ili fleksibilni poliamid bez plastifikatora koji se sastoji od običnog linearnog lanca krutih poliamidnih segmenata i fleksibilnih polieterskih segmenata. Ponuda Pebax® razreda omogućuje premošćivanje jaza između termoplastika i guma.

Pebax® nudi izvrsno uravnotežena svojstva:

 • Najlakši termoplastični elastomer
 • Velik raspon tvrdoće
 • Najširi raspon fleksibilnosti
 • Izvrsna dinamička svojstva i nisko zagrijavanje
 • Otpornost na udarce i raspor
 • Otpornost na degradaciju pri rastezanju
 • Postojanost mehaničkih svojstava pri niskim temperaturama

Svojstva

Lakoća

Pebax® je termoplastični elastomer sazdan od blok-kopolimera koji se sastoje od sekvence poliamidnih i polieternih segmenata. Pebax® tipovi serije 33 sastavljeni su od poliamid-12 segmenata (PA12) i poli(tetrametilen-glikol) segmenata (PTMG), čime dobivamo vrlo nisku gustoću materijala u usporedbi s drugim termoplastičnim elastomerima i neovisno o krutosti razreda Pebax® se može koristiti čist, kao aditiv ili u mješavini s drugim polimerima ili gumama.

Gustoće različitih Pebax® tipova

Tvrdoća

Tvrdoću možemo definirati kao otpor materijala kod deformacije pri zadiranju. Što je tvrdoća veća, to je bolja otpornost materijala prema deformaciji pri prodiranju. Za termoplastične materijale, tvrdoću karakteriziramo po Shore D referentnoj skali, dok Shore A referentnu skalu koristimo za elastomere i materijale s niskim modulom elasticiteta.

Tvrdoća Pebax materijala funkcija je omjera između Poliamida/Polietera.

Tvrdoća raznih Pebax® tipova

Modul elasticiteta

Modul elasticiteta funkcija je omjera između Poliamida/Polietera. Sljedeći graf oslikava raspon modula elasticiteta koji nudi Pebax® serija 33, a kreće se od približno 10 do 500 Mpa.

Modul elasticiteta raznih Pebax® klasa

Elastična svojstva

Elastično ponašanje Pebax®spojeva, to jest sposobnost materijala za vraćanje u početni oblik nakon dane deformacije, može se mjeriti rezidualnom deformacijom pod uvjetima naprezanja ili pritiska, ili testom elastomerske granice. Rezidualnu deformaciju dobiva se mjerenjem deformacije koja se ne mijenja nakon određenog postotka elongacije i relaksacije u prvotno stanje. Tvrde Pebax® klase imaju najveću rezidualnu deformaciju.

Elastično ponašanje raznih Pebax® klasa

Elastični povrat

Mjerenje histereze ili nedostatka energije može se obaviti na razne načine, i to ne samo testom ciklusa naprezanja nego i korištenjem dinamičkog testa cikličke kompresije. Brzina, kao i amplituda deformacije, bitni su parametri.

Histereza spoja Pebax® 2533 slabo je ovisna o primijenjenoj deformaciji.

Primjene

Uobičajene primjene spoja Pebax®

 • Industrijske:
  • Remenski prijenos u pokretnim trakama i pogonu
  • Bešumni zupčanici
 • Medicinske:
  • Kateteri
  • Zubni konac
  • Vakuumske injekcije
 • Automobilske:
  • Pokrivači za zračne jastuke
  • Spremnici sredstava za čišćenje prozora
 • Sport, slobodno vrijeme:
  • Loptice za golf
  • Igračke
  • Pera za strijele
 • Sportska obuća
  • Vanjske potplate cipela
  • Sustavi za torziju
  • Podrška za gležanj
  • Remenje
  • Dijelovi skijaške ili planinarske obuće
 • Trajni antistatički aditiv
 • Aditiv visoka učinka u PA 6, PA 6/6.6 filmovima
 • Aktivni nosač molekula: Pebax® 2533 SA 01 struktura sastoji se od običnih linearnih lanaca krutih poliamida i mekih polieternih segmenata. Jedinstvena kemijska struktura dopušta absorpciju i kontrolirano otpuštanje volatilnih molekula poput mirisa, ulja, insekticida...

Tablice podataka

Učitavanje, molimo pričekajte