Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati
Sabic IP

Sabic Innovative Plastics

Porijeklo Sabic IP može se pratiti sve do Thomasa Edisona koji je 1878. osnovao tvrtku Electric Light Company. Godine 1892, ona se spojila sa tvrtkom Houston Electric Company i tako je nastala kompanija General Electric (GE).

General Electric bio je glavni igrač u otkriću novih polimera tijekom 20. stoljeća sa materijalima kao što je fenolna smola 1910. GE je još 1930. formirao odsjek za polimere.

Dr Daniel Fox je 1953, u istom tjednu kada je Bayer to isto otkrio, otkrio polikarbonatni materijal koji se prodavao kao Lexan od 1958 nadalje. PPO (Noryl) je bio slijedeći 1956, a tijekom godina nekoliko specijaliziranih materijala i materijala za inženjering stvoreno je i pridodato asortimanu, među kojima i Ultem i Xenoy. Iako je sada u vlasništvu Sabic-a, ova kultura otkrića i istraživanja i dalje je jako prisutna. Novi tipovi i nova područja primjene još su prioritet za Sabic.

GE je prodao svoj ogranak za plastiku Sabic-u 2007, za 11,6 milijardi dolara.

Sabic (Saudi Basic Industries Corporation) danas posluje u više od 40 zemalja i ima globalnu radnu snagu od preko 40.000 zaposlenih sa aktivom vrijednom 88 milijardi dolara.

Kao i Sabic IP, Sabic ima i Sabic Polyolefins, firmu koja je treći po veličini proizvođač polietilena i četvrti po veličini proizvođač polipropilena na svijetu.

Sabic Innovative Plastics danas ima 10 glavnih grana proizvoda; one obuhvataju Lexan, Noryl, Valox, Cycolac, Ultem, Siltem, Extem, Xenoy, Xylex i Geloy. Njih dopunjava puni asortiman LNP materijala: Colorcomp, LNP Faradex, Konduit, Lubricomp, Lubriloy, Statkon, Statloy Thermocomp i Verton.

Postoje deseci tisuća različitih tipova, boja i aditivnih paketa uz asortiman firme Sabic IP. Naša ekspertiza zajedno sa ekspertizom firme Sabic Innovative Plastics može vam pomoći da odaberete one koji odgovaraju vašoj aplikaciji.

Sabic Innovative Plastics (Sabic IP) je nedavno otvorio novo postrojenje Ultem u Španjolskoj, sa kapacitetom od 18.000 tona, i novu tvornicu polikarbonata u Saudijskoj Arabiji s kapacitetom od 250.000 tona. Ovo daje kompaniji Sabic IP kapacitet od preko 750.000 tona samo u polikarbonatima. Postoje planovi za otvaranje novih pogona u nastupajućim godinama.

Resinex UK Limited i Sabic IP (ranije GE Plastics) tijesno surađuju od 1986. Resinex je danas jedini ovlašteni službeni distributer proizvoda Sabic IP u Velikoj Britaniji i Irskoj. Ovaj savez omogućava punu podršku firme Sabic IP kroz kanal opskrbe Resinex-a. Mi možemo dati sve podatke o ispunjavanju zahtijeva, certifikate i komercijalne informacije brzo i efikasno zajedno sa tehničkom podrškom direktno od firme Sabic IP.

Sabic IP ima najsuvremenija postrojenja za istraživanje i razvoj na nekoliko lokacija širom globusa. Resinex veoma tijesno surađuje sa ključnim osobljem u firmi Sabic IP u Evropi. Možemo iskoristiti tu interakciju kako bismo pomogli u projektiranju alata i dijelova, kao i u preporukama pojedinih materijala.

Sabic Innovative Plastics (Sabic IP) je također jako svijestan svog globalnog utjecaja u emisijama ugljika i radi na smanjenju energije, utroška vode i intenziteta ugljika. Prioritet mu je potraga za novim i inovativnim obnovljivim materijalima.