Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

PVDF – Poliviniliden fluorid

PVDF (poliviniliden fluorid, ili poliviniliden difluorid) je specijalni termoplastični fluoropolimer koji je jako inertan. PVDF se dobija polimerizacijom viniliden difluorida.

PVDF materijali se nude kao kuglice za laku preradu u kompaundingu, kalupljenju i ekstruziji kao standardni termoplastični polimeri i kao fini prah za izradu rastvora, preradu pomoćnih aditiva i roto obradu.

Dijelovi proizvedeni od PVDF-a brizganjem ili ekstruzijom obično se koriste za dugoročnu manipulaciju agresivnim kemikalijama. PVDF je kemijski otporan na halogene (klor, brom, fluor, jod) i jake kiseline čak i pri visokim temperaturama. Kao obloga za žicu, PVDF materijal se može koristiti pri radnim temperaturama do 175°C sa inherentnim svojstvima nezapaljivosti.

Kemijska formula PVDF-a.

Arkema je najveći proizvođač [b]PVDF-a u svijetu. Proizvodni pogoni su locirani u SAD, Francuskoj i Kini. Arkema proizvodi homopolimerne i kopolimerne tipove pod brendovima Kynar® i Kynar Flex®.

Proizvodnja Kynar® poliviniliden fluorida (PVDF) započela je 1965. kako bi služio u aplikacijama za manipulaciju kemikalijama, izolaciju žica i oblaganje. Kynar® PVDF je postao materijal izbora za mnoge aplikacije visokih performansi.

Kynar Flex® PVDF je komercijaliziran u 80-im godinama kao materijal sa sličnim performansama kao kod Kynar-a® ali sa uvećanom fleksibilnošću za ispunjenje potreba novih aplikacija.

Glavna svojstva PVDF-a

  • Laka prerada kao kod standardnih termoplastičnih polimera
  • Visoka kemijska otpornost čak i pri visokim temperaturama
  • Inherentna nezapaljivost
  • Izuzetna UV i radijacijska stabilnost
  • Jako slabo mikrobiološko vezivanje
  • Otpornost na abraziju

Spomenuta svojstva omogućuju da se PVDF koristi za slijedeće aplikacije:

  • Brizganje: PVDF je podoban za pravljenje delova koji se koriste u hemijskim i nuklearnim industrijama, farmaceutskoj, industriji hrane i pića, elektroindustriji i automobilskoj industriji.
  • Cijevaste aplikacije: PVDF se koristi u jednoslojnim i višeslojnim konstrukcijama u farmaceutici, industriji pića, kemijskoj i industriji manipulacije gorivom.
  • Premazi: PVDF je izuzetan materijal za razne vrste premaza. Različiti tipovi su pogodni za disperziju, rastvaranje, i metode premazivanja sprejom. Posljedica su finiši podobni za arhitektonske, automobilske, industrijske, farmaceutske i polupvodičke aplikacije.
  • Pomoć pri preradi polimera: Aditivi zasnovani na PVDF-u projektirani su da pomognu u procesima ekstruzije termoplastičnih materijala. PVDF PPA može se koristiti za puhani film, lijevani film, puhanje, oblaganje žica i kablova, ekstruziju cijevi i tuba, i procese ekstrudiranih vlakana.
Nudimo: