Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

LCP - Polimeri tečnih kristala

LCP, polimeri tečnih kristala, jesu grupa materijala visokih performansi sa jedinstvenom strukturom i dugim, krutim, štapićastim visoko orijentiranim molekulima. Na svojstva LCP-a utječe njihova struktura tečnih kristala. Štapićaste molekule orijentirani su u smjeru toka za vrijeme ubrizgavanja ili ekstruzije.

Ova jedinstvena molekularna struktura ima za rezultat nekoliko izuzetnih svojstava LCP-a (polimera tečnih kristala):

 • Izvanredno stabilne i precizne dimenzije
 • Jako visoku kemijsku otpornost
 • Izuzetnu otpornost na temperaturu dijelova sa jako tankim stjenkama
 • Veliku krutost čak i u aplikacijama sa veoma tankim stjenkama
 • Niski koeficijent širenja pod utjecajem topline
 • Inherentnu nezapaljivost

LCP (Polimeri tečnih kristala) omogućavaju superbrze cikluse ubrizgavanja, naročito u tankim odjeljcima, zbog svoje jedinstvene strukture.

LCP često nadmašuje keramiku ili termoset u složenim aplikacijama sa tankim stjenkama koje zahtevaju superiorne performanse u pogledu utjecaja topline. Dijelovi izrađeni od LCP-a pokazuju veoma visoku dimenzionalnu stabilnost čak i kada se zagriju do 200 - 250°C. Temperatura odbijanja toplote (HDT) nekih tipova LCP-a (polimera tečnih kristala) doseže i do 300°C.

LCP (polimeri tečnih kristala) mogu se dobiti:

 • Nepunjeni
 • Ojačani staklenim vlaknom
 • Ojačani ugljikovim vlaknom
 • Kompaundirani mineralima
 • sa kombinacijama punila/vlakana
 • Kompaundirani grafitom

LCP se obično bira za specifične primjene ili specifični tržišni sektor na osnovu njegovih ključnih svojstava.

Tipične primjene LCP-a:

 • Razne elektronske i električne komponente
 • Aplikacije u osvijetljenju
 • Strukture barijera za gorivo i plin
 • Senzori
 • Posude za pećnice
 • Zamjena za nehrđajući čelik u medicinskim uređajima