Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije kako bismo lakše razumjeli za koje proizvode ste zainteresirani i kako bi smo Vam osigurali detaljinije informacije. Korištenjem Resinex internet stranice Vi ste suglasni sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite sve o kolačićima i kako njima upravljati

ABS - Akrilonitril butadien stiren

Akrilonitril butadien stiren (ABS) je amorfni polimer koji nastaje polimerizacijom emulzije ili mase akrilonitrila i stirena u prisustvu polibutadiena. Najvažnija svojstva ABS-a su otpornost na udar i tvrdoća.

Među najvećim proizvođačima ABS-a (akrilonitril butadien stirena) jesu Trinseo, LG Chem, Chi-Mei i Styrolution. Većina proizvođača ABS-a obično koristi polimerizaciju emulzije dok Trinseo koristi polimerizaciju mase.

Kemijske formule ABS monomera.

ABS se obično definira preko tri glavna svojstva:

  • tečnost
  • otpornosti na toplinu
  • otpornosti na udar

Stiren monomer daje ABS-u dobru mogućnost prerade, akrilonitril mu daje krutost, otpornost na toplinu i kemikalije, dok butadien čini proizvod tvrđim i otpornijim čak i pri niskim temperaturama. Promijena u proporcijama komponenata ABS-a i dodavanje pojedinih aditiva može dovesti do različitih tipova sa specifičnim svojstvima. ABS ima slabu otpornost na vremenske uvijete pa se stoga preporučuje samo za primijenu u enterijeru.

Akrilonitril butadien stiren se može općenito koristiti u temperaturnom opsegu između -20°C i +80°C. ABS je otporan na vodene rastvore kiselina, alkale, koncentriranu klorovodoničnu i fosfornu kiselinu, alkohole i životinjske, biljne i mineralne masti, ali mu šteti koncentrirana sumporna i azotna kiselina. Akrilonitril butadien stiren (ABS) je rastvoriljiv u esterima, ketonima, etilen dikloridu ili acetonu.

ABS se može prerađivati procesima brizganja ili ekstruzije.

Tipične primijene ABS-a (Akrilonitril butadien stirena) jesu:

  • Opće: igračke, roba široke potrošnje, telefoni, zaštitne kacige
  • Automobilska industrija: unutarnji paneli na vratima, stupovi, obrubi sjedišta, rešetke, ploče s instrumentima, kućišta za ogledala
  • Uređaji za kućanstvo: kućišta uređaja za kućanstvo, kućišta za usisivače, kontrolne ploče bijele tehnike
  • Ekstruzija: tepisi, tuš.kadice, krovovi traktora, obrubi namještaja, unutarnja oplata za hladnjake, kuferi